A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XVIII. konferenciája

Koratavaszi, napfényes időben indult 2015. március 26-án konferenciánk Balatonalmádiban, a Hotel Ramadában. Az érdeklődés a meghirdetett szakmai témákban most sem csökkent, kb. 130 fő hallgatósággal, jó hangulatban, kellemes környezetben telt el a kétnapos program.

A kapcsolt energiatermelés jelenlegi helyzetéről, várható jövőjéről 21 szakmai előadás hangzott el, valamint egy pódiumvita a kapacitáspiac jelentőségéről, a kiserőművek, gázmotorok szerepéről a szekunderszabályozás piacán.

Kiemelten tárgyalták az ipar és rendszerirányítók vezetői a VPP-k (virtuális erőművek) fontosságát, szerepét és jövőjét.

Rudolf Viktor elnök nyitóelőadásában részletesen ismertette a kapcsolt energiatermelők helyzetét az új szabályozási környezetben, az új hőárrendszerben, ahol a földgázalapú termelők talpon maradásukért küzdenek. Jellemző, hogy az elmúlt 4 évben felére csökkent a kapcsolt villamosenergia-termelés!

Az új szabályozási rendszer nem átlátható, a díjak és a költségek nincsenek egyértelműen összerendezve, a nyereségtényező olyan alacsony (2%), hogy fejlesztésre, bővítésre nem telik, és a legfontosabb: nem veszi figyelembe a kogeneráció hasznosságát!

Az új szabályozás negatív hatásai: leállnak a gázmotorok, nagy felújítást nem végeznek..ezek kiesnek a szekunder szabályozási körből.

Új utak és lehetőségek: kiserőművek (háztartási) alkalmazása, valamint megújuló energiaforráson alapuló kapcsolt termelés növelése.

Dr. Grabner Péter elnökhelyettes (MEKH) széles érdeklődésre tartott előadást “Az energetika aktuális kérdései a szabályozó hatóság szemszögéből” címmel. Ebben részletesen ismertette a kiserőművek kapacitás- és termelésváltozását, az ott termelt és értékesített villamos energia mennyiség csökkenését, tulajdonváltozásokat…Kitért a távhő-ár és támogatás szabályozására, kiserőművek költség meghatározására.

Érintette az Európai Unió irányelvei alapján bevezetésre kerülő új adatszolgáltatási (REMIT) kötelezettségeket, , továbbá ismertette a gázipar területén megjelent európai jogszabályok alkalmazási helyzetét.

Ismét megtisztelte konferenciánkat a COGEN Europe igazgatója, Fiona Riddoch, aki előadásában az energiahatékonyság jelenlegi helyzetét, a jövőbeni teendőket elemezte.

A szekunder szabályozásban résztvevő kiserőművek helyzetét, lehetőségeit elemezte Alföldi Gábor (MAVIR), Luczay Péter (Sinergy), Örményi Viktor (VPP) és Deme Roland (E.ON) előadásaiban, méltatva a szabályozó központok előnyeit.

Élénk érdeklődés kísérte a pódiumvitát, ahol a kiserőművek és rendszerirányítók vezetői vettek részt. Kiemelt téma volt a kapacitáspiac, a kiserőművek tömörülése, szerepük a villamosenergia-rendszer szabályozásában.

Második nap dr. Molnár László (ETE) ismertette az európai energiaellátás helyzetét, problémáit. Dr. Szilágyi Zsombor kitekintést adott a hazai földgázpiac változásairól. Dr. Stóbl Alajos (ETE) precíz elemzést adott a hazai kapcsolt villamosenergia-termelés változásáról.

Hasznos, jól sikerült előadást kaptunk a gázmotorok üzemi tapasztalatairól Papp Tibor és Barna Nándor közös prezentációjából.

További előadásokból kiemelhetnénk a hallgatóság érdeklődésére számottartó, 2015. évi új adatszolgáltatási kötelezettséget (REMIT) összefoglaló ismertetését dr. Rajkai Szonja (MEKH) által.

Összegezve: Hazánkban a kapcsolt energiatermelés kezdeti, nagy lendülettel indult növekedése napjainkban csökkenő tendenciát mutat (az összes hazai bruttó termelés 21,8%-ról 10,7%-ra esett vissza!). Ez a tendencia rossz fényt vet energiapolitikánkra. Erőfeszítéseket kell tennünk, hogy ez megváltozzon a jövőben! Az Európai Unió nagy szerepet szán a kapcsolt energiatermelésnek a tüzelőanyag megtakarítás, a környezetvédelem területén, ami olyan szabályozások kialakítását várja el a tagállamoktól, hogy a kapcsolt energiatermelők a jövőben kedvezőbb feltételek mellett tudjanak működni, fejlődni..

Konferenciánk anyaga, témái minden évben hasznos információkat, szakmai tapasztalatokat adnak megjelent hallgatóknak (akik részben társaságunk tagjai, részben az energiaipar szakmai vezetőiből tevődnek össze). Reméljük, hogy ez a 2015-ös rendezvényünknél is sikerült.

Az előadások anyagai honlapunkon itt megtekinthetők.

A konferencián – a hagyományokhoz híven – idén is kiosztásra kerültek az MKET által meghirdetett és alapított pályázati díjak. Az eredmények itt megtekinthetőek.

 

Összeállította: Hamvai László