Akikre büszkék vagyunk

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Heller László díj

Az MKET elnöksége úgy határozott 2008-ban, hogy a kapcsolt energiatermelés magyarországi elterjesztése érdekében kifejtett kimagasló tevékenységet a Heller László díj évenkénti odaítélésével is támogatni szeretné.

A díjat a beérkezett javaslatok alapján a társaság elnöksége ítéli oda minden évben egy (különleges esetekben két) személy részére. A díj kiosztása a társaság éves konferenciáján (amennyiben az adott évben nem rendez a társaság konferenciát, akkor az éves rendes közgyűlésen) történik meg ünnepélyes keretek között.

A díj a nevét Heller László egyetemi tanárról, akadémikusról, a magyar energetika és energetikai oktatás kiemelkedő személyiségéről kapta, aki a róla elnevezett, világszerte elterjedt és alkalmazott erőművi léghűtéses rendszer kifejlesztésén túlmenően a hazai kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés egyik úttörője és megalapozója és az általa alapított, majd később irányított EGI Rt. tevékenységén keresztül gyakorlati megvalósítója volt.

A díj egy emléktárgyból és egy oklevélből áll. Mindkettő tartalmazza a díj nevét, valamint a díj átadásának évét.

Egyéb feltételek:

  • A díjat a tagok véleményének figyelembevételével a Társaság elnöksége ítéli oda.
  • Az elnökség a díjazottat többségi szavazással választja meg.
  • A döntést a Magyar Energetika című folyóiratban nyilvánosságre kell hozni.

.

Az alábbi táblázat tartalmazza az eddigi díjazottak nevét, és a díj megszerzésének évszámát.

Évszám Heller László díj
2008 Szederkényi Sándor
2009 Dr. Büki Gergely
2010 Tompa Ferenc
2011 Káldy Lajos
2012 Bercsi Gábor
2013 Rudolf Viktor
2014 Hamvai László, Korcsog György
2015 Popovics Attila, Fiona Riddoch
2016 dr. Stróbl Alajos
2017 dr. Kamarás Béla
2018 Barna Nándor
2019 Dibusz József

 

Kimagasló szakmai eredmény díj

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság elnöksége 2007. évben elhatározta, hogy tagjai körében pályázatot indít az év legjobb műszaki-gazdasági mutatókkal rendelkező gázmotoros és kombinált ciklusú erőművének díjazására. Az értékelést egy független, háromtagú bizottság végzi és dönt a helyezések sorrendjéről.

A bizottság tagjai:

Bercsi Gábor

Dr. Korényi Zoltán

Szederkényi Sándor

A díjak három kategóriában kerülnek kiosztásra, melyek a következők:„Gázmotoros erőmű”; „Kombinált ciklusú erőmű”; „Év szabályozó központ”. A korábbi évek díjazottait az alábbi táblázat foglalja össze.

Évszám Kategória
Gázmotoros erőmű (1. helyezett) Kombinált ciklusú erőmű (1. helyezett) Év szabályozó központja
2008 Tarjánhő Kft. (Huta úti Erőmű)
2009 Tarjánhő Kft. (Salgó úti Erőmű) TVK Erőmű
2010 Győrhő Kft. BC Erőmű Kft.
2011 Kecskeméti Termostar Kft. Árpádvárosi fűtőműve Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű
2012
2013
2014 Győr-Szol Zrt. Gázmotoros Kiserőműve
2015 E.ON Szombathelyi Erőmű Zrt. Vizöntő Telephely Sinergy Energiakereskedő Kft.
2016 E.ON Energiatermelő Kft. Szombathelyi Erőmű Zrt. Vízöntő Telephely E.ON Energiatermelő Kft.
2017 Veolia Energia Magyarország Zrt. Nagykanizsai Kórház Fűtőerőmű Kft.
2018 Veolia Energia Magyarország Zrt. Nagykanizsai Kórház Fűtőerőmű Kft. MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.
2019 Dunaújváros-Boortmalt Veolia Energia Magyarország Zrt.