EGYEZTETÉS A MAGYAR ENERGIA HIVATALLAL A VET MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN

2009. június 22-én a Magyar Országgyűlés módosította a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 171. § (5) és (6) bekezdését, amely 2009. július 1-jén lépett hatályba.

Időközben az MKET 2009. június 24-ére kerekasztal megbeszélést hívott össze az érintett energiatermelők, erőművek részvételével. A megbeszélésen döntés született arról, hogy a MEH elnökét írásban megkeressük soron kívüli egyeztetésre a kötelező átvétel meghosszabbítása tárgyában (formai követelmények  tisztázása, átlátható döntési mechanizmus kidolgozása és közzététele, stb.).

Ezen egyeztetés a MEH-hel 2009. július 2-án megtörtént, ahol ígéretet kaptunk arra, hogy július közepéig a MEH honlapján közzéteszik a kötelező átvétel meghosszabbítási kérelemhez benyújtandó dokumentumok listáját és egyéb formai követelményeket. Megvitatásra került a benchmark-ra vonatkozó javaslatunk, amit figyelembe fognak venni döntéseiknél. A megbeszélésen a MEH képviselői jelezték, hogy a KÁT rendszeri értékesítőknek kiküldtek egy adatkérő lapot, amelyet kitöltve mellékelni kell a kérelemhez (a kérelem beadási határideje: 2009. augusztus 31.)

Kérjük az érdekelt Tagjainkat, hogy a fentiek figyelembe vételével időben tegyék meg a szükséges intézkedéseket!