KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS

erekasztal megbeszélést folytattunk az MKET érintett tagjaival 2010. január 19-én a

KÁT hosszabbítás kapcsán kialakult helyzet elemzéséről és a további teendőkről.

A tájékoztatóban elhangzott a 2010. évi VII. törvény 25.§ (1) és 51.§ (8) pontjaiban foglaltak ismertetése. Ez alapján a fontosabb változások:

  • a külön kezelt intézményeket nem távhőszolgáltatás keretében ellátó termelők is élhetnek a KÁT hosszabbítás lehetőségével
  • a kiserőművek részére a Hivatal az engedélyt a kereskedelmi üzem kezdetétől számított legalább 7,5 évre, legfeljebb 2015. december 31.-ig hosszabbíthatja meg
  • a jogszabály rögzíti, hogy milyen feltétel teljesülése esetén tekinti eljutottnak a kötelező átvételből származó előnyt a távhőfogyasztóknak
  • azon termelők számára, akik már rendelkeznek határozattal a MEH 2010. március 31.-ig módosítja a határozatot a termelő kérelme alapján.

A tájékoztatót követően jelenlévők közül a Kecskeméti TERMOSTAR, a Győrhő, a Dalkia, és a MIFŰ részletesen ismertette a véleményét és a várható hatásokat.

A MATÁSZSZ-tól László György részletesen kifejtette a véleményét, hogy milyen következményei várhatók a kialakult helyzetben: leállhatnak gázmotorok, mit fognak kezdeni a termelt villannyal, milyen jogi háttér szükséges, és nem utolsó sorban javasolta a szoros együttműködést MKET-tel a további lépések, egyeztetések témában.

Említésre került, hogy a hatásvizsgálat csak a KÁT-ra készült, míg a távhőszolgáltatásra vonatkozóan nem, továbbá a kevert (kazános) üzemre sem.

Nem tisztázott, lesz-e végrehajtási utasítás?

Problémák jelentkeznek azon berendezések megítélésénél, ahol időközben tulajdonváltás történt, továbbá problémás a hosszabb állásidők figyelmen kívül hagyása, beruházások, haszonátadás figyelmen kívül hagyása.

A MIFŰ kiemelte a rövid- és hosszú távú problémákat, amikre keresik a megoldásokat.

MKET, miután a MaTáSzSz-al közös álláspontját kialakítja egyeztetést, tárgyalást kezdeményez a MEH elnökével.

Amennyiben ezek az egyeztetések nem hozzák a kívánt eredményt, úgy a médián keresztül (2010. március hóban) a hőfogyasztókat tájékoztatják a következményekről, a várható hőár-emelkedésről.