Küldetés

KÜLDETÉS

Bemutatkozik a Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET)

Küldetés

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a hazai kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést szakmailag támogassa, emellett ellássa a kapcsolt energiatermelésben érdekelt jogi és magánszemélyek szakmai érdekképviseletét, továbbá tudományos és oktatási tevékenységével terjessze, népszerűsítse a kapcsolt energiatermeléssel összefüggő ismereteket, technológiákat.

A társaság teljesen nyílt, bármely jogi, vagy természetes személy tagja lehet, aki az alapszabályt elfogadja. A Magyar Kapcsolt Energia Társaságnak 36 jogi személy és 34 magánszemély tagja van. A társaság tagságát és szakmai súlyát tekintve az egyik legjelentősebb szakmai szerveződés az energetika, a villamosenergia- és hőtermelés területén. A Magyar Kapcsolt Energia Társaság tagjai sorában tudja a jelentős, villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő erőműveket, az ipari, saját célú erőművek többségét, számos hőszolgáltató erőművet, gázmotoros létesítményeket, valamint e területen érdekelt gyártókat, áram- és gázszolgáltató társaságokat, továbbá mérnökirodákat és biztosítótársaságokat.

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság a brüsszeli székhelyű COGEN-EUROPE nemzetközi szervezet teljes jogú tagjaként aktívan részt vesz a tevékenységi területét érintő nemzetközi szakmai munkában.

A társaság céljai

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság

  1. tevékenységi területén elősegíti és képviseli a kapcsolt energiatermelés környezetvédelmi és gazdasági előnyeinek érvényesülését;
  2. szakterületén tagjain keresztül ellátja az érdekképviseleti, érdekegyeztető és kapcsolattartó feladatokat, beleértve az energetika területein működő szakmai szervezetekben a helyi, országos és nemzetközi szintű képviseletet;
  3. szakmai-gazdasági kapcsolatokat épít ki és tart fenn a nemzetközi szervezetekkel és a külföldi energetikai társaságokkal, az Európai Unió e területen működő szervezeteivel;
  4. széleskörű szakmai ismeretterjesztést végez a kapcsolt energiatermelés előnyeinek megismertetésére;
  5. tagjai számára korszerű és naprakész szakmai információkat és tanácsadást biztosít;
  6. közreműködik a szakterületét érintő hazai jogszabályok előkészítésében, a szakterületet szabályozási rendszerének kialakításában, a tagok egyeztetett véleménye alapján állást foglal a kapcsolt energiatermelést érintő kormányzati, ágazati jogszabálytervezetekkel kapcsolatban, figyelemmel kísérve azok gyakorlati érvényesülését és az illetékes szerveknél esetlegesen kezdeményezi azok felülvizsgálatát, módosítását;
  7. kapcsolatot tart a felsőoktatási intézményekkel és részt vesz kapcsolt energiatermeléssel összefüggő oktatásban, kezdeményezi kutatás-fejlesztési programok indítását.

 

Szervezet

A társaság munkáját 7 fős Elnökség irányítja. A szakmai munka koordinálása a Gazdasági-Jogi, a Gázmotor, a Gázturbina, és a Szabályozóközpont Munkabizottságának a feladata.

Szakmai publikációs tevékenység, konferenciák

A társaság évenként országos konferenciát rendez, amely a szakterület legrangosabb szakmai fóruma. A társaság a konferencia kiadványok mellett rendszeresen jelentet meg és küld szét tagjai számára szakmai információs anyagokat.

A kapcsolt energiatermelésről röviden

A fejlett társadalmak abszolút értékben és fajlagosan is nagyon sok energiát használnak fel. Az energiaellátás biztosítása igen jelentős környezetterhelést eredményez. A fenntartható fejlődés érdekében mindezekből következően alapvető társadalmi célkitűzésként fogalmazódik meg a primerenergia-hordozó felhasználás, valamint a környezetterhelés csökkentése. A két célkitűzés közötti összefüggés nem szorul külön magyarázatra.

Bizonyítható, hogy e célok elérésében a kapcsolt energiatermelés az egyik leghatékonyabb eszköz.  

Kapcsolt energiatermelés (kogeneráció) során valamilyen primerenergia-hordozó felhasználásával hőt- és villamos energiát állítanak elő közös technológiai folyamatban. Az ilyen típusú energiatermelés lényegi jellemzője tehát az, hogy két “energetikai terméke” van, hő és villamos energia (1), ezek előállítása egyazon technológia folyamat keretében történik (2), ugyanazon primerenergia-hordozó(k) felhasználásával (3).

A tüzelőanyag-felhasználás hatékonyságának növelése mindebből következően környezetvédelmi és nemzetgazdasági érdek. Környezetvédelmi feladat, mert a kapcsolt energiatermelés révén megtakarítható tüzelőanyagot nem kell a környezet rovására megtermelni, s a tüzelőanyag-megtakarítás a környezetterhelés csökkentését eredményezi. A kapcsolt energiatermelés helyes műszaki kialakítás esetén ugyanakkor jelentős gazdasági előnyökkel bír, ami az energetikai termékek árának a csökkentését teszi lehetővé.

A kapcsolt energiatermelés környezetvédelmi és energetikai haszna ma már nem csak a szakemberek előtt ismert. Az elmúlt néhány esztendőben számos ilyen berendezés, erőművi egység lépett üzembe kisebb településeken, kisebb hőszolgáltató és más ipari létesítményekben is. Ezek a villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő erőművi egységek, termelőberendezések, ma az ország legkorszerűbb energiaátalakító berendezései közé tartoznak, amelyek környezetvédelmi szempontból is a lehetséges legkisebb környezetterhelést okozó energetikai létesítmények.

Legfontosabb eredmények

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság érdekérvényesítő munkájának jelentős szerepe van a szakterületén megjelenő jogi, gazdasági szabályozók kidolgozásánál, komoly erőfeszítéseket tesz a kapcsolt energiatermelők érdekében.

Az aktuális, halaszthatatlan témákban kerekasztal összejöveteleket/beszélgetéseket szervez, és a hagyományos éves konferenciáin 20 – 25 előadással, valamint pódiumvitákon vitatja meg a kapcsoltak helyzetét, iránymutatással jelöli ki a teendőket, az uniós célok elérése érdekében végzendő munkákat. Ezek a konferenciák az energiatermelők vezetőinek éves találkozói (140 – 150 résztvevővel), ahol hasznos vitákkal, hozzászólásokkal teszik teljessé az álláspontok kialakítását.