LÁTOGATÁS A SZARVASI BIOGÁZ ÜZEMBEN

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság kedves meghívást kapott az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. üzemvezetőjétől Benyó Andrástól az elmúlt év novemberében, hogy a gázmotor munkabizottság tagjainak bemutathassa a Magyarországon épült legnagyobb és legmodernebb biogáz üzemet és a hozzá kapcsolt energiatermelő gázmotorokat.

A hazai gázmotorokat üzemeltető szakemberek lelkes csoportja nagy várakozással és örömmel kereste fel a szarvasi üzemet, ahol a szabadtéri létesítmények mérete és újdonsága nagy hatással volt rájuk. Természetesen figyelemmel kísérték a kapcsolt energiatermelő gázmotorokat, a hőenergiával előállított gőz, melegvíz és hűtő berendezéseket a Gallicoop Zrt. telephelyén.

Külön örömünkre szolgált, hogy itt Szarvason épült fel Kelet-közép Európa legnagyobb biogázzal üzemelő kapcsolt energiatermelő üzeme. A biogáz üzem energetikai összhatásfoka kb. 64%. Mivel a gázt a hatalmas gáztárolókban tartalékolni lehet, fontos helye van a villamos energia csúcsterhelések kiegyenlítésében is.

A beruházás teljes költsége – német és magyar együttműködéssel – kb. 4,5 milliárd Ft volt, ebből EU-s pályázat útján kb. 494 millió Ft támogatást kaptak. A létesítmény tervezése, az alapötlet 2007-ben indult, majd egy rövid szünet után 2009-ben tovább folytatódott.

2010 nyarán az alapkő letétele után kemény munkában egy év alatt elkészült a külterületen lévő Biogázüzem és vele szerves egységben élő és lélegző – a Gallicoop Zrt. Termelési területén helyet foglaló – kiserőmű is. 2011 júliusában a próbaüzem elindult, mely jelenleg is tart. Az eredmények biztatóak; mind a négy motor a tervek szerint üzemel, még nem folyamatos üzemben, de a novemberi hónapban az üzem stabilan tudta a 2,4 MW teljesítményt produkálni.

A két telephelyen beépített gázmotorok össz. villamos teljesítménye: 4,17 MW.

A berendezések műszaki adatai:

A Biogáz üzem telephelyén:

 • 1 db 600 kW teljesítményű DEUTZ TCG 2016 V12 C típusú gázmotor
 • db 450 kW teljesítményű UT-L-1 Loos kazán

Gallicoop telephelyén:

 • 3 db 1.190 kW teljesítményű JMS 416 GS-B.LC típusú gázmotor – Jenbacher
 • 3 db 600 kg/h hőhasznosító gőzkazán – gyártó: Loos ULS-2600×13
 • 1 db 450 kW abszorpciós hűtő – gyártó: YORK YIA4B4
 • 1 db Gőzkazán 5000 kg/h – gyártó: Loos ULS-5000×13
 • 2 db 342 kW kompresszoros folyadékhűtő (YCWL0425 HE, 342 kW ), valamint
 • 1 db 1,5 MW hűtőtorony: VXI 215-3

Az energetikai berendezések hőhasznosítása: gőz, meleg víz és hideg-energia formájában történik a már említett Gallicoop Zrt-nek.

A biogáz a környéken fellelhető hulladék anyagok felhasználásával kerül előállításra. Ideális telephelynek minősül, mert a létesítmény közelében állattartó telepek és ipari élelmiszer feldolgozó üzemek vannak, amelyek bőséges szerves trágyát, vágóhídi hulladékot, tejsavót flotátum iszapot biztosítanak a biogáz termeléshez. Emellett a régió növényi biomasszával (cirok) is ellátja az üzemet.

A létesítmény nagyságára jellemző adatok (csak a fontosabbak):

 • 4 db x 2100 m3 fermentor, 4 x 880 m3 gáztározóval,
 • 3 db x 3700 m3 utófermentor, 3 x 2100 m3 gáztározóval

Összességében tehát közel 20.000m3 szubsztrátum kavarog a fementorokban, melyek fölött 10.000 m3 gáz képez üzemanyag tartalékot az “éhes” motoroknak.

 • Felhasznált nyersanyagok: kb. 135.000 t/év
 • Nyers biogáz termelés kb. 12,5 millió Nm3/év
 • Termelt nettó villamos energia: 26.228.300 kWh
 • Értékesített hő és hidegenergia: 16.998.000 kWh

Jelenleg a cég 9 fő alkalmazottal látja el napi feladatait.

A termelt villamos energiát 0,4 illetve 20 kV-os hálózatba táplálja.

A rövid üzemidő miatt a gázmotoroknál komolyabb tapasztalatokkal még nem rendelkeznek, hisz ez idáig a 4 motor összesen 3.000 üzemórát sem futott. A mellékelt fotón láthatók a dimenziók, a létesítmények elhelyezkedése (tárolók, fermentorok, üzemépület).

Ilyen és ehhez hasonló munkabizottsági ülések mindig nagy érdeklődésre tartanak számot, ahol a szakemberek hasznos eszmecserét folytatnak, ismeretekben gazdagodnak és baráti, személyes kapcsolatok kötődnek.