MKET XXIII. konferenciája a 2020. április 1. és 2. közötti időpontban nem kerül megtartásra

Mint bizonyára Önök is értesültek róla, a koronavírus-fertőzés elterjedésére tekintettel Magyarország Kormánya a 2020. március 11-én megalkotott, mai napon hatályba lépett Kormányrendeletében akként rendelkezett, hogy a Kormányrendelet hatályba lépésétől „zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy a korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége” (az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § d) pontja).

A fenti intézkedések miatt az MKET XXIII. konferenciája a 2020. április 1. és 2. közötti időpontban nem kerülhet megtartásra.

Az MKET elnökségének döntése értelmében a konferencia lehetőség szerint változatlan programokkal és színvonalon 2020. októberében kerül megtartásra.