Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény („az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról”) előírásai alapján az alábbiakban teszi közzé éves beszámolóját:

2017. év

2016. év

2015. év