Tagság előnyei

TAGSÁG ELŐNYEI

Miért is előnyös a Társaság tagjának lenni? Olvassák el, hogy mi is a Társaság működésének a célja, és a csatlakozással járó előnyök egyből világossá fognak válni az Ön/Önök számára!

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság

  1. tevékenységi területén elősegíti és képviseli a kapcsolt energiatermelés környezetvédelmi és gazdasági előnyeinek érvényesülését;
  2. szakterületén tagjain keresztül ellátja az érdekképviseleti, érdekegyeztető és kapcsolattartó feladatokat, beleértve az energetika területein működő szakmai szervezetekben a helyi, országos és nemzetközi szintű képviseletet;
  3. szakmai-gazdasági kapcsolatokat épít ki és tart fenn a nemzetközi szervezetekkel és a külföldi energetikai társaságokkal, az Európai Unió e területen működő szervezeteivel;
  4. széleskörű szakmai ismeretterjesztést végez a kapcsolt energiatermelés előnyeinek megismertetésére;
  5. tagjai számára korszerű és naprakész szakmai információkat és tanácsadást biztosít;
  6. közreműködik a szakterületét érintő hazai jogszabályok előkészítésében, a szakterületet szabályozási rendszerének kialakításában, a tagok egyeztetett véleménye alapján állást foglal a kapcsolt energiatermelést érintő kormányzati, ágazati jogszabálytervezetekkel kapcsolatban, figyelemmel kísérve azok gyakorlati érvényesülését és az illetékes szerveknél esetlegesen kezdeményezi azok felülvizsgálatát, módosítását;
  7. kapcsolatot tart a felsőoktatási intézményekkel és részt vesz kapcsolt energiatermeléssel összefüggő oktatásban, kezdeményezi kutatás-fejlesztési programok indítását.

Amennyiben szeretne Társaságunk tagja lenni, vegye fel Velünk a kapcsolatot. Munkatársaink készséggel állnak az Ön/Önök rendelkezésére!