Pályázati kiírás

📣📣 FIGYELEM! 📣📣 2024. március 4. 16:00-ig meghosszabítjuk a pályázatok beküldésének határidejét!

A 2023. év Legjobb Kapcsolt Energiatermelő Kiserőműve”

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) Elnöksége, a 2007-ben hozott döntése alapján meghirdeti az „Év Kapcsolt Energiatermelő Kiserőműve” pályázatot

1. Pályázók köre:

 • – A Magyar Kapcsolt Energia Társaság 2023. december 31-i tagnyilvántartásában szereplő jogi tagok,
 • – hazai ipari, kapcsoltan termelő kiserőművek – függetlenül attól, hogy MKET jogi tagok-e, illetve fentiek tulajdonában (résztulajdonában) lévő más társaságok erőmű egységei. Amennyiben egy gazdasági társaság több telephelyen is üzemeltet erőművet és több létesítményt is nevezni kíván, akkor létesítményenként külön-külön kell pályáznia.
  Az „Év Legjobb Kapcsolt Energiatermelő Kiserőműve” pályázaton történő részvétel feltétele: az adott léte- sítménynek legalább egy teljes működési évvel kell rendelkeznie a kereskedelmi üzem megkezdése után. Amennyiben egy adott telephelyen több egység is található, úgy ezen egységek összessége képezi a pályázat tárgyát. 2. Pályázat benyújtás módja, határidők: A pályázatokat 2024. február 29. 23.50 óráig e-mail-ben (mket@mket.hu) lehet benyújtani a mellékelt Excel formátumú adatlap kitöltésével és elektronikus formában történő megküldésével. A pályázat beérkezéséről visszaigazolást küldünk! 3. Értékelési szempontok: Az „Év Legjobb Kapcsolt Energiatermelő Kiserőműve” pályázat során a létesítmények a 2023. évre vonatkozó, alábbiak szerint definiált objektív mérőszámok, mutatók alapján kerülnek értékelésre. A pályázók részéről megadandók (2023.01.01 – 2023.12.31-időszakra):
 1. Az erőmű megnevezése és telephelye
 2. A gépegységek (generátorok) száma
 3. A gépegységek együttes villamos teljesítőképessége
 4. Az együttes villamosenergia-termelés
 5. Az együttes villamosenergia-kiadás
 6. A gépegységekből kiadott összes hő (a villamos tárolót is bele értve)
 7. A gépegységek tüzelőanyag-felhasználása

A megadott adatokból számított jellemzők:

 1. a) A gépegységek kihasználása: G = Eki / BT / 8760
 2. b) A gépegységek összhatásfoka G = (3,6*Eki + QG,ki) / BG
 3. c) Fajlagos primer energia megtakarítás (PEM):

PEM = (1 – 1 / (QG,ki / BG / ɳFM + 3,6*Eki / BG / ɳKE )); Ahol: ɳFM = 0,80 – egy fűtőmű éves referencia hatásfoka;
ɳKE = 0,52 – egy kondenzációs erőmű éves referencia hatásfoka.

4. Értékelési módszer:

Az egyes mutatók két tizedes pontossággal kerülnek meghatározásra, és az összesítés során különböző súlyo- zással kerülnek figyelembe vételre. A pályázat nyertese a legtöbb összesített pontszámot elérő pályázó.
Összes pontszám: S = 10*G + 30*G + 60*PEM;

Az értékelést az MKET által létrehívott három fős bíráló bizottság végzi. Az MKET Elnöksége az első három helyezettet díjazza, a bizottság értékelése alapján.
A pályázók által közölt adatok valódiságát a Magyar Kapcsolt Energia Társaság háromfős bíráló bizottsága ellenőrizheti, azok alátámasztására, megalapozottságára vonatkozóan dokumentumokat kérhet be. Amennyiben a pályázó ezt nem tudja határidőre rendelkezésre bocsátani, úgy a pályázata érvénytelennek minősül.

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság a pályázók által közölt adatokat bizalmasan kezeli.

Letölthető TÁBLÁZAT
mket@mket.hu e-mail címre küldjék a pályázati anyagokat.

Leave a comment