Küldetés

Bemutatkozik a Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET)

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a hazai kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést szakmailag támogassa, emellett ellássa a kapcsolt energiatermelésben érdekelt jogi és magánszemélyek szakmai érdekképviseletét, továbbá tudományos és oktatási tevékenységével terjessze, népszerűsítse a kapcsolt energiatermeléssel összefüggő ismereteket, technológiákat.

A társaság teljesen nyílt, bármely jogi, vagy természetes személy tagja lehet, aki az alapszabályt elfogadja. A Magyar Kapcsolt Energia Társaságnak 36 jogi személy és 34 magánszemély tagja van. A társaság tagságát és szakmai súlyát tekintve az egyik legjelentősebb szakmai szerveződés az energetika, a villamosenergia- és hőtermelés területén. A Magyar Kapcsolt Energia Társaság tagjai sorában tudja a jelentős, villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő erőműveket, az ipari, saját célú erőművek többségét, számos hőszolgáltató erőművet, gázmotoros létesítményeket, valamint e területen érdekelt gyártókat, áram- és gázszolgáltató társaságokat, továbbá mérnökirodákat és biztosítótársaságokat.

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság a brüsszeli székhelyű COGEN-EUROPE nemzetközi szervezet teljes jogú tagjaként aktívan részt vesz a tevékenységi területét érintő nemzetközi szakmai munkában.

  • Tevékenységi területén elősegíti és képviseli a kapcsolt energiatermelés környezetvédelmi és gazdasági előnyeinek érvényesülését;
  • Szakterületén tagjain keresztül ellátja az érdekképviseleti, érdekegyeztető és kapcsolattartó feladatokat, beleértve az energetika területein működő szakmai szervezetekben a helyi, országos és nemzetközi szintű képviseletet;
  • Szakmai-gazdasági kapcsolatokat épít ki és tart fenn a nemzetközi szervezetekkel és a külföldi energetikai társaságokkal, az Európai Unió e területen működő szervezeteivel;
  • Széleskörű szakmai ismeretterjesztést végez a kapcsolt energiatermelés előnyeinek megismertetésére;
  • Tagjai számára korszerű és naprakész szakmai információkat és tanácsadást biztosít;
  • Közreműködik a szakterületét érintő hazai jogszabályok előkészítésében, a szakterületet szabályozási rendszerének kialakításában, a tagok egyeztetett véleménye alapján állást foglal a kapcsolt energiatermelést érintő kormányzati, ágazati jogszabálytervezetekkel kapcsolatban, figyelemmel kísérve azok gyakorlati érvényesülését és az illetékes szerveknél esetlegesen kezdeményezi azok felülvizsgálatát, módosítását;
  • Kapcsolatot tart a felsőoktatási intézményekkel és részt vesz kapcsolt energiatermeléssel összefüggő oktatásban, kezdeményezi kutatás-fejlesztési programok indítását.