BEMUTATKOZIK A

Magyar Kapcsolt Energia Társaság

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a hazai kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést szakmailag támogassa, emellett ellássa a kapcsolt energiatermelésben érdekelt jogi és magánszemélyek szakmai érdekképviseletét, továbbá tudományos és oktatási tevékenységével terjessze, népszerűsítse a kapcsolt energiatermeléssel összefüggő ismereteket, technológiákat.

A társaság teljesen nyílt, bármely jogi, vagy természetes személy tagja lehet, aki az alapszabályt elfogadja. A Magyar Kapcsolt Energia Társaságnak 36 jogi személy és 34 magánszemély tagja van. A társaság tagságát és szakmai súlyát tekintve az egyik legjelentősebb szakmai szerveződés az energetika, a villamosenergia- és hőtermelés területén. A Magyar Kapcsolt Energia Társaság tagjai sorában tudja a jelentős, villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő erőműveket, az ipari, saját célú erőművek többségét, számos hőszolgáltató erőművet, gázmotoros létesítményeket, valamint e területen érdekelt gyártókat, áram- és gázszolgáltató társaságokat, továbbá mérnökirodákat és biztosítótársaságokat.

Küldetés

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a hazai kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést szakmailag támogassa, emellett ellássa a kapcsolt energiatermelésben érdekelt jogi és magánszemélyek szakmai érdekképviseletét, továbbá tudományos és oktatási tevékenységével terjessze, népszerűsítse a kapcsolt energiatermeléssel összefüggő ismereteket, technológiákat.

Munkabizottságok

Az állandó munkabizottságokba a jogi személy tagok képviselőket delegálhatnak. Az egyéni tagok személyesen jelentkezhetnek a munkabizottságokba. Az egyes munkabizottságokat a munkabizottsági vezetők irányítják, akiket a tagok maguk közül – egyszerű szótöbbséggel – választanak meg. A munkabizottságoknak külső tagjai is lehetnek. A Társaság minden tagjának lehetősége van bizottsági munkában részt venni.

Sajtómegjelenések

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a hazai kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést szakmailag támogassa, emellett ellássa a kapcsolt energiatermelésben érdekelt jogi és magánszemélyek szakmai érdekképviseletét, továbbá tudományos és oktatási tevékenységével terjessze, népszerűsítse a kapcsolt energiatermeléssel összefüggő ismereteket, technológiákat.